fredag, 21 mars 2014 19:26

Rudi`s PickupGuide: Kategori 4

Skrevet av

Kategori 4 er nøytral, men med f.eks. en karakter som heller mot det varme.

Les mer:


Category 4 is neutral, but with eg. a character rather against the warm.

SOUNDSMITH Boheme Moving Iron pickup (MM) til kr 6950.-

Ny ener i prisklassen, dette er altså IKKE en MC pickup, men kan brukes rett i en vanlig MM inngang som så mange forsterkere/recivere er utstyrt med i dag. Spiller med en herlig slagkraft og dynamik. Heller litt mot det varme med en raus mellomtone og superb oppløsning, masser med microdetaljer blir hentet opp fra rillene og på toppen av det hele så trengs det ikke noe + 5000 kroners MC riaa trinn med der tilhørende kvalitetskabel.

Sammenligner man denne med f.eks Ortofon 2M Black som jeg også synes er en veldig god pickup så gir Boheme en vesentlig varmere og mer levende gjengivelse med masser av kropp og rike klangfarger uten at det på noen måte går på bekostning av noe i lydbildet, snarere tvertimot.

Måten å ta ut microdetaljer av platene er nesten helt opp i high-end land når det gjelder pickuper, faktisk til og med langt bedre enn enkelete såkallte high-end pickuper og Boheme tåler godt og bli brukt på en spiller i 50-100k klassen. Helt klart et MEGET godt kjøp og likt prisede MC pickupers store skrekk, for som sagt: man trenger ingen fordyrende MC Riaa og ekstra kabling. Mitt test eksemplar blir værende her, for så god er den at dette er min nye referanse i 7k klassen, ingen tvil om det.

Men husk: 35-40 timer innspillingstid før du hører hva Boheme virkelig kan, før det låter den litt innelukket og dus oppover i toneområdet, mitt ex begynte og åpne seg ved ca 25 timer spilletid.

Dekker kategori 3 til 6 med glans.

New star in the price range, this is thus NOT an MC pickup, but can be used directly in a normal MM input that so many amps / recivere is equipped with today. Playing with a wonderful punch and dynamics. Leans slightly toward the warm, with a generous midrange and superb resolution. lots of micro details are picked up from the grooves, and on top of that you need no 5000+ kroner MC RIAA stage, with the associated quality cable.
Compar this with eg Ortofon 2M Black - which I also think is a very good pickup - Boheme gives significantly warmer and more vibrant sound with plenty of body and rich timbres, without in any way sacrificing something in the sound, rather the contrary.

The way of extracting the micro details from the records is almost entirely in high-end country when it comes to pickups, actually even far better than some so called high-end pickups. And Boheme stands being used on a player in the 50-100k class. Clearly a VERY good buy, and equally priced MC pickup`s horror - as said - one needs no expensive MC RIAA and extra wiring. My test sample will remain here, then good is it that this is my new reference in 7k class, no doubt about it.

But remember: 35-40 hours of recording time before you hear what Boheme really performs like, Before that, it sounds the bit enclosed and lush up the tonal range, my ex started to open up at about 25 hours of gameplay.

Covers category 3 to 6 without strain.
Ortofon Rondo Red.

 

Passer egentlig like godt inn i kategori no 4 som no 3 da jeg synes den heller svakt mot det varme.
Forholdshvis rimelig MC pickup som heller mer mot det litt varme enn sin bror "blå" innenfor samme serie men alikevel mer mot midten enn storebror Bronze. Uansett et trygt kjøp i den rimeligere enden av MC pickupene.

Suit actuall equally well into category no 4 as no 3, as I find it to slightly lean towards the warm side.
Rather reasonable MC pickup that lean more towards the warm than its brother "blue" in the same series but still more to the middle than big brother Bronze . Either way a safe buy at the less expensive side of MC pickups.


 

 

 

 

 Linn Kandid.

Linn's nye toppmodell, spesial tilpasset Linn's egne armer, som Ekos SE.

Produsert av Lyra etter Linn's specs, dvs med lav internimpedanse slik at den skal passe inn med Linn's innebygde riaa Urika i LP12 som er nede på 75 ohm belastningsimpedanse.

Linn's new top model to suit Linn's own arms, which Ekos SE.

Produced by Lyra by Linn's specs, ie with low internimpedanse so that it will fit in with Linn's built-in RIAA Urika LP12 which is down to 75 ohm load impedance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lyra Kleos

Har fått mange awards og priser, samt er testvinner nær sagt hvorhen den blir testet.
Låter en anelse mer mot det varme og organiske i mellomtonen enn tidligere Lyra modeller som f.eks Helikon, appelerer derfor til en enda større kjøpegruppe. Krever laaaaang tilspillingstid (les min 100 timer) for og yte optimalt.
Kostet 18995.- når den var ny sommeren 2010, nå har prisen steget 4000.- i Norge, men pickupen er nøyaktig lik.

Has received many awards and prices as well as being test winner virtually wherever it is being tested.
Sounds slightly more towards the warm and organic in the midrange than earlier models such as Lyra Helikon, therefore, appeal to an even greater buying group. Requires loooong burn-in (read min. 100 hours) for optimal performance.
The price was 18995. - when it was new in summer 2010, now the price has risen 4000. - in Norway, but the pickup is exactly the same.
 

 

LYRA Delos.

Siste skudd på stammen i fra Lyra anno 01/2010. Erstatter både Argo "i" og Dorian og er visstnok bedre enn de begge tilsammen.
Nå (sep-okt 2012) så er den inne til test og førsteinntrykket er homogenitet og veloppløst med meget god kanalseparasjon, dvs meget bredt stereoperspektiv.

Har litt mer kjøtt på beinet enn hva jeg er vant til fra Lyra og er en pickup jeg vil kategorisere som en kat 3 - 4 pickup, den har litt varme, men er samtidig egentlig ganske nøytral og vel-oppløst........ har du 10k og bruke på pickup kan du ikke gå mye feil her.
Husk riktig "akseltrykk" på 1.70 - 1.75 gram..... det er MUCHO IMPORTANTE med Delos.

Newest addition to the Lyra family at 01/2010. Replaces both Argo "in" Dorian, and is probarly better than both of them together.
Now (September-October 2012) they are in for a review, and the first impression is homogeneity and resuolution with very good channel separation, ie very wide stereo perspective.

Has a little more meat on the bone than what I'm used to from Lyra and a pickup I would categorize as a cat 3-4 pickup. It has a little heat, but is also really quite neutral and well-dissolved. If you  have 10k to spendon a pickup, you can`t go far wrong here.
Remember correct "axle" of 1.70 to 1.75 grams - it is MUCHO importante on Delos.

 

 

 

Lyra Skala .

Et hakk opp i fra Helikon men også samtidig ett stort hakk nærmere Titan lydmessig, men med litt mere sødme i lyden.
Skala låter litt annerledes enn de andre Lyra pickup'ene til nå etter min mening, de som mener Lyra pickup'er låter for sterilt har herved ikke lenger noen unskyldning for ikke og velge en Lyra.
Skala passer inn i så godt som alle armer, husk bare at denne pickup'en pga sin "plast"kropp IKKE skal skrues til hardt, da ødelegger man poenget med at "plasten"/de forskjellige plastmaterialene skal sluke resonancer.
Prisen på denne pickupen har steget voldsomt i Norge og er nå oppe på hele 30000.- så nær som på en femmer og det er fremdeles den samme pickupen, yttligere kommentarer kommer jeg ikke med :-)

A notch up from Helikon, but also simultaneously one big step closer Titan sonically, but with a little more sweetness in the sound.
Skala sounds a bit different than the other Lyra pickups so far in my opinion, those who think Lyra pickups sound sterile hereby no longer has any excuse for not choosing a Lyra.
Skala fits into virtually any arms, just remember that the pickup because of its "plastic" body NOT be tightened hard, then one miss the point that " plastic "/ the different plastic materials will devour resonance.
Price of this pickup has risen dramatically in Norway, and is now up on 30000. - as close as a fiver. And it's still the same pickup. No comments...


 

Audio Note Io ltd

Versting A-N pickup med egen strømforsyning til pickup'en, dette er en av de dyreste piclup'ene på markedet i dag og antakeligvis også en av de aller beste.

Extreme A-N pickup with its own power supply to the pickup. This is one of the most expensive piclup'ene on the market today, and probarly also one of the very best.

 

 
Audio Note Io Gold

 

 

 

 
Audio Note IoI

 

 

 

 

 
Audio Note IQI

MM pickup fra A-N finnes i 3 varianter i 3 forskjellige prisklasser.
Synes du at den ligner på Goldrings 1000 serie ? Kan nok stemme det for det er Goldring som lager de etter A-N's spec.

MM pickup from AN is available in 3 variants in three different price ranges.
Seems that it resembles Goldrings 1000 series? Might be treu, `cause it's Goldring who produce them after AN's spec.


 

 

 

The Mobile Fidelity Carbon 3.5

Ny high-end MC pickup fra den kjente plate-produsenten, spesiallaget av en av de siste eldre japanske guruer Mr. Haruo Takeda hos Miyabi Labs.
Her er antagligvis en ny stjerne født, et smykke av en pickup som setter musikaliteten og livefølelsen i høysete, ikke akkurat av de rimeligste, regn med en pris rundt ca 35000,. MEN denne kan mye mulig være verd hvert eneste øre.............. bare MÅ HA DEN :-)

New high-end MC pickup from the famous record producer, special made ​​by one of the last old Japanese gurus Mr. Haruo Takeda at Miyabi Labs.
Here is probarly a new star born, a jewel of a pickup that gives musicality and live feeling top priority. Not exactly one of the most affordable, expect a price around about 35,000,. BUT this could quite possible be worth every penny .............. just MUST HAVE IT :-)


Dynavector 10x5

Moderne high-output MC pickup
Entry level Dynavector som kjemper en hard kamp i en tøff prisklasse.

Modern high-output MC pickup.
Entry level Dynavector fighting a hard battle in a tough price range.


 

 

 

LINN Adikt.

Entrylevel MM pickup fra LInn, montert i en Akito 2b arm på en LP12 spiller er lyden deilig og varm med det organiske i fokus fremfor detaljer og dynamik. Bassen er volumiøs, men ikke akurat veldig dybt gående. Skal du ha en pickup i 3k klassen burde Adikt absolut ta's med i vurderingen, for det er en pickup som følger Linn's filosofi om at musik skal presenteres med rytme og driv.

Entry Level MM pickup from Linn. Mounted in an Akito 2b arm on a LP12 plays the sound is lovely and warm with the organic focus rather than detail and dynamics. The bass is voluminous, but not very deep. If you go for a pickup in 3k class, Adikt should definitively be taken into consideration. It is a pickup that follow Linn's philosophy that music should be presented with the rhythm and drive.

 

LINN Klyde

Mellomste bukkene bruse, et av de få Linn produkter det ikke snakkes varmt om overallt, selv ikke på engelske nettforum noen kaller denne pickup'en "dull". Kanskje på tide at Linn foretar en oppgradering av denne, har jo vært med i mange år nå.

Middle billy goats gruff, one of the few Linn products not spoken warmly about everywhere, even not at English online forums. Some call this pickup "dull". Maybe it's time that Linn undertake an upgrade of this,'ve been around for many years now.

 Linn Akiva

Topp of the line MC fra Linn, produsert av ingen mindre enn Lyra etter spec fra Linn noe som borger for kvaliteten, Akiva er en selvfølge på en topp spesifisert LP12 og vil sammen med en Linn EKOS SE prestere noe av den beste lp lyd du har hørt selvom mange Linn "fanatikere" sverger til Benz sine toppmodeller.

Top of the line motorcycle from Linn, produced by no less than Lyra by spec from Linn which guarantees quality, Akiva is granted for a specified top-LP12 and, together with a Linn EKOS SE perform some of the best lp sound You've heard although many Linn "fanatics" swear Benz's top models. Ortofon JubileeOrtofon Jubilee

Minner om Rohman men mere detaljert og litt mindre "glød". En pickup som dekker kat 3 - 6 med glans.

Recalling Rohman but more detailed and a little less "glow". A pickup that covers kat 3-6 with ease.

 

 

 

 
Ortofon MC10 Supreme

Entry level MC i Supreme serien.

Entry level MC in the Supreme series.

 

 

 
Ortofon MC20 Supreme

God allrounder med et strøk sødme.

Good allrounder with a touch of sweetness

 

 

 

 

Ortofon MC30 Supreme

Samme som lillebrørene men med mere dynamik og oppløsning.
ps. alle Supreme er nå gått ut av produktion.

Same as the little brother but with more dynamics and resolution.
ps. all Supreme are now out of produktion.

 

 

 Ortofon OM-5 og OM-7

Entry level MM pickup'er....... lyd ?? jo det kommer lyd ut av de, men det er åsså hvor mye jeg har og si om de, styr unna.

Entry level MM pickups ....... sound??  Ok, the sound comes out of those, But that`s all there is to it, steer away.

 Ortofon OM 520MM

Anonym oppgraderbar allrounder

Anonymous upgradable allrounder

 

 

 
Ortofon 530MM allrounder

 

 

 

 

 
Ortofon 540MM

Mye bedre enn lillebror 530 og 520 når det gjelder detaljer og microdynamikk uten at det egentlig forteller allt for mye, men 540 graver ganske dybt i rillene.

Much better than the little brother 530 and 520 in terms of detail and microdynamics, without really telling every subject too much. But 540 digs prettydeep in the grooves.

 

 

 

 


Lyra Dorian

Minstemann fra Lyra, men ikke la deg lure av det. Alle Dorian eiere jeg har hørt om har vært strålende fornøyde med denne.
Dorian har de aller fleste av storbrødrene's kvaliteter, men har seff noe mindre dynamik og micro detaljer.
Lyra Dorian gjør en meget god jobb i litt eldre Japanske topp modell spillere som f.eks de store Kenwood, JVC eller Denon modellene, man kan betrakte Dorian som en skikkelig all-round pickup.

 

 

 

Lyra Olympos

Toppmodellen for de med tyyyykk lommebok og en "fet" spiller og riaa, nøytral, men med et strøk varme, har allt, kan allt, det blir bare ikke mye bedre enn dette.

 

 Shelter 5000

Ny spennede pickup serie fra Shelter 10/2007

Erstatter 501MKII

Shelter 7000

Ersatter 901

 

 
Shelter 9000

Ersatter 90X

 

 

 
Shelter 201

Minstemann fra Shelter.

 

 

 
Shelter 301

Lever et tøft liv i skyggen av storebror 501.

 

 

 

Shelter 501 MKII

"løp og kjøp" Shelter, en av best buy pickup'ene i sin prisklasse.

 

 

 
Shelter 901

Meget velfortjent klasse "A" rating.
Får du tak i en pent brukt en på bruktmarkedet er det bare og handle, vanskelig å gå feil med denne, spiller meget bra selv i LP12 topp modeller.

901 var/er Stereophile Klass A, 501 Klass B.

 

 


Shelter G90X

Hele Shelter serien har samme grunnklang, detaljerte, relativt dynamiske, dyyyp kontrolert bass, de to dyreste er silkemyke i toppen, 501 og 901 er best buy, bare synd de ikke ble importert til Norge.
Nå langt om lenge har det kommet en norsk importør, men desverre for sent til at den gamle serien kunne bli tatt inn, den nye serien blir derimot lagerført.

 


KISEKI Purple heart

Ikke lenger helt fersk, men får du tak på den med lav km så er dette en veldig god en............ en klassiker.


Kjært barn har mange navn sies det :-) .
Gjennom ca 40 år har Denon's DL103 pickup blitt levert i et utall varianter, tror at det finnes enda flere enn de jeg har remset opp her.
Hele 103 serien er dynamiske og livlige, men med relativt smalt og "grunnt" lydbilde. Kan man leve med disse "små-feilene" koster det mye mere og overgå disse's prestasjoner, MEN de krever armer med litt "masse" og gode riaa'er. De forskjellige bokstavene utgjør forskjellige slipinger av diamanten og dette påvirker da selvfølgelig sporingsevnen, Pro utgaven er definitivt best i så måte. Denon DL103 har sågodt som "alle" rundt hele kloden lyttet til en eller annen gang da de aller fleste radiostationer og studioer har brukt (og bruker fremdeles) disse.
Det finnes også MONO versjoner av denne pickup'en for de som måtte ønske det.
En feil som ofte blir gjort er at folk ikke bruker riktig armtype, Denon DL103 uansett hvilken versjon hører IKKE hjemme i Rega armer eller lette armer, de liker seg i armer som er gjerne litt tunge og stive og som klarer de friske resonancene som 103'ene avgir. Prøv en 103 variant i f.eks en SME serie IV eller V og vær beredd på et lite sjokk.


DENON DL-103


Denon DL103 fåes kjøpt i dag, er egentlig en "C" uten merking
Denon DL103 C fåes kjøpt ny i dag og må sies og være absolut best buy hvis man har en arm som passer til den.
Denon DL103 C 1
Denon DL103 C II
"C" pickupene har konisk sliping.

 Denon DL103 D

Sporer bedre og spiller generelt bedre enn "C" utgaven, men koster også noe mere.
Denon DL103 E

Denon DL103 F

 

Denon DL103 G

 

 

 

 Denon DL103 R

Fåes kjøpt ny i dag og er definitivt best buy hvis man har en litt tung stiv arm den kan brukes i.

 

 

 
Denon DL103 Pro fåes kjøpt ny i dag i Japan (stor fare for at den er borte fra markedet nå pr Mai 2007) og er en av de dyreste og klart beste 103'er etter min mening, men blir nok overgått av den nye "SA" utgaven.

 

 

 
Denon DL103 S + MKII

 

 

 

 Denon DL103 U

 

 

 

 Denon DL103 Gold + MKII

 

 

 

 
Denon DL103 M + MKII

 

 

 

 
Denon DL103 GL

 

 

 

 
Denon DL103 SL

 

 

 

 Denon DL103 FL


 

 

 

Denon DL103 SA Jubileums 103'er.

Nyhet våren 2007.

Leveres i nummrerte ex i tre-eske og er vel den klart dyreste 103'er til nå med sine ca 75000 Yen utsalgspris i Japan.

En annen ting som er litt spesielt med denne spesialutgaven er at det er kun førstegangskjøperen som er registrert som dette som har anledning til og få den re-tippet den dagen den er utslitt hos Denon. Undertegnede har sikret seg 1 ex, men lyden må jeg komme tilbake til ved en senere anledning, men jeg regner med at den er 103 serien verdig og at det er en av de aller beste 103'ere som har blitt presentert til nå........ prisen er iallefall på topp nivå av 103'ene :-)

Denon DL 304

"Mr nøytral", også kallt den moderne 103'er men uten den's svakheter vedr bredde i lydbildet, desverre også uten 103'enes energiske rytme, men absolut en i 3000 kr's klassen og ta med i bergningen. Meget lavt ut-nivå krever således riaa med høy støyfri fosterkning.
OBS !!!!!! DL304's nålfane er av den virkelig sarte typen, det skal IKKE mye til for at den blir skjev, så vær ekstra forsiktig med denne.

 

 Denon DL-301/ DL-301 MKII

Et forholdshvis rimelig alternativ til en god og nøytral "allrounder".

Shure V15 XMRS MM

Ikke på langt nær den lyden som V-15 "navnet" er kjent for. Kun for de med lettvekt's arm.

 

 


Garrot P77 DC (Dynamic coil prinsip)

Litt elsk eller hat pickup, neida...... men det er vel få pickup'er jeg har hørt så klare meninger om, "den liker jeg"....... "NIX den liker jeg IKKE", men jeg personlig vil gjerne ha en slik en i samlinga.

Garrot Brothers Optim serien

Erstatter den sagomsnuste P77
Finnes i blant annet S-2 og FGS utgave + en annen altså tilsammen 3 nye dynamic coli pickup'er i 3 forskjellige prisklasser, hovedforskjellen er slipingen og type nål
Husk minst 50 timer effektiv tilspillingstid på disse, gjerne 70-80 timer før du begynner og lytte for alvor.

 

 
Garrot P88

 

 

 

Garrot P89

P-88 og P-89 er top of the line fra Garret brother's og er MC pickup'er og ikke konsturert etter Garrot's kjente dynamic-coil prinsip.

Nå også tilsalgs i Norge.

 

Audio Technica AT OC-9

En klassiker og "best buy" gjennom mange år. Får du den for 2500.- eller mindre er den et av de aller beste kjøpene i denne priklassen, om enn ikke DET aller beste kjøpet, passer fint i Rega RB-300 og andre medium "masse" armer. Fin allrounder pickup som virkelig stiller MM pickuper i prisklassen til veggs.


Goldring Eroica Low
Goldring Eroica High


Ikke veldig detaljerte, ikke veldig dynamiske, i det hele tatt mange "ikke", men de er absolut likanes for det og Eroica har hatt sine fan's i mange år, har dog blitt en del dyrere de siste årene. Selvom dette er MC pickuper så funker de meget bra selv i lettvektsarmer som Infinity Black Widow, Grace 707 m.fl.Goldring Gerhard Lois Utgått i dag, litt spesiell lydkarakter, relativt mørk i klangen med lys diskant, passer veldig bra på noe musik, men er redselfull på annen. En "sammler" pickup.
Goldring 1012MM

 

 

 
Goldring 1022MM

 

 

 

 

 

Goldring 1042MM

Like intresante som Ortofon's 520-540 serie. Dette er "jobbere" som gjør lite ut av seg, ikke misforstå...de gjør en hederlig jobb alle tre....... men liksom "jeg må ha mere".

 

 

 

Van den Hul "The Frog"

Koster mye, men er meget bra lydmessig, lavt stiftrykk, høy compliance. Typisk lett-flytende VdH lyd.

 

 

CLEAR AUDIO Virituoso Wood

MM pickup i beste kvalitet, nøytral, sprudlende og livlig, absolut en og ta med i betraktningen i 4000 - 5000 kr's klassen spesielt hvis man ikke har MC riaa/MC inngang på forsterkeren. Man må være obs på at denne IKKE passer i alle armer, har opplevd at den på enkelte spillere kan "SSSS"e kraftig og mye overflatestøy fra platene kan høres, på andre spillere er den helt fantastisk.

 

 

 

 
Clearaudio Aurum Classic MKII

Rimelig og grei MM pickup

 

 

 

 
Clearaudio Maestro Wood

 

 

 

 

 

Clearaudio Titanium


 

 

 

 

 
Clearaudio Symphony

 

 

 

 

 

 
Clearaudio Stradavari


 

 

 

 

 
Clearaudio Goldfinger

Topp of the line fra Clearaudio, men fortvil ikke, man kan bestille enda dyrere pickup'er fra Clear Audio :-) 

 
Dynavector Carat 17D II

Nøytral sliter som man aldrig blir lei av. Er i dag blitt forholdshvis dyr kontra hva den var før når den var best buy, men pickup'en har ikke blitt dårligere, mange som liker denne.

 

 

 Dynavector Carat 17D III

Nå i oppgradert mk3 utgave, bedre enn noensinne skal vi tro på Dynavector.
Dynavector DV20XHL

Minste low output Dynavector.

 

 

 
Dynavector Te Kaitora Rua

"Min" yndlings Dynavector, koser meg når jeg hører på denne, krever/fortjener og bli brukt sammen med topputstyr, da glimrer den til.


 
Ortofon's nye MM pick-up serie 2M


Bestående av hele 4 pickup'er: Red, Blue, Bronze og Black som skal dekke MM behovet fra den helt rimelige delen ca 6-700.- og opp til rundt 4500.-

OBS !!!!, hele 2M serien har et pickuphus som er ganske volumiøst, det vil si at 2M serien slettes ikke passer inn i alle pickuphus/armer, så sjekk dette før du evt handler.Cartridge Man Musicmaker III

Som navnet antyder, laget for de som bryr seg mere om naturlighet og live følelse enn at allt blir dissekert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sumiko Blue Point No.2

Masse for pengene til under 2000.-

 

 

 

 

 

Sumiko Blackbird


Siste skudd på stammen fra Sumiko

 

 

 
Stanton 681 EEE MKIII


En over 30 år gammel klassiker i oppgradert skikkelse, rimelig pickup med helt ok lyd som passer i nesten alle armer som finnes.Lest 15097 ganger
Rudi

Vinylguru

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.