fredag, 21 mars 2014 14:20

Rudi`s PickupGuide: Kategori 3

Skrevet av

Kategori 3 er varm men nærmer seg også det nøytrale.

Les mer:

Oversikt over Pickuper vurdert til kategori 3

 

Ortofon Rondo Bronze.
Pris ca 7500.-


En svært likandes pickup med sin litt varme avslappende og behagelige måte og presentere musikken på. Vil spille meget bra i armer som f.eks SME M2-9 og Linn Akito2, men sevfølgelig også i stort sett alle "medium" armer. Compliance som ikke er værre enn at til og med Rega RB301, 600, 900, 1000 vil være ypperlige valg. Som sagt er dette sammen med "storebror" Cadenza Bronze pickuper som passer nesten alle og som er lette og anbefale. 

A very likeable pickup with its slightly warm, relaxing and pleasurable way in presenting music. Will play very well in the arms such as SME M2-9 and Linn Akito2,  but also in virtually all "medium" arms. The compliance which is not worse than that even Rega RB301, 600, 900, 1000 will be excellent choices. As said, this along with the "big brother" Cadenza Bronze pickups will suit almost everyone and that is lightweight and recommend.

ORTOFON CADENZA Bronze
Graver dypt i rillene, er dynamisk med meget bra oppløsning i hele toneområdet og har en liten ekstra levende glød i mellomtonen som er høyst velkommen hos svært mange, er pickup som er lett å like og ikke minst anbefale.

Ortofon CADENZA Bronze excavators deep in the grooves, is dynamic with very good resolution throughout the tonal range, and has a little extra vibrant glow in midrange that is highly welcomed by many, a pickup that is easyly liked, and not least recommended.


 


Ortofon SPU generelt:
Det finnes mange varianter av SPU fra 3-4000 kr og opp i 20000 kr's klassen for collector's item på bruktmarkedet. Det finnes til og med en SPU klubb med hovedsete i Danmark. Ortofon produserer fremdeles en hel rekke med SPUere, både med og uten "hus".
SPUer pickup'er med historisk sus, har man mye 60-70 tall's plater låter de fenomenalt bra via en SPU, men de fordrer opptil 3-3,5 gram vekt for og spore ordentlig og de rimeligste av SPU'ene graver sjelden veldig dypt i rillene.
Et "must" for gutta med 12" SME eller Fidelity Research arm.

There are many varieties of SPU from 3-4000 kr and up to 20,000's kr. class for collector's item on the used market. There is even an SPU club based in Denmark. Ortofon still produces a full array of SPUs, both with and without the "house".
SPUs pickups steeped in history, has much 60-70's number plates tunes the phenomenally good through an SPU, but they require up to three -3.5 grams weight and track properly and the cheapest of SPU'ene graves seldom very deep grooves.
A "must" for the guys with 12 "SME or Fidelity Research arm.Ortofon SPU Gold Anniversary er den dyreste av de nyproduserte SPU'ene i dag, og for den som ønsker eldre innspillinger servert på "riktig" måte, ikke pickup'en for techno. Men setter du på Harry Bellafonte's "Carnegie Hall"i 200 grams utgaven blir du sittende gjenneom hele dobbel Lp'n, det låter så live at det er helt utrolig. 

Ortofon SPU Gold Anniversary is the most expensive of the newly SPU'ene today and for those who want older recordings served on the "right" way, not the pickup for techno. But put on Harry Bellafonte's "Carnegie Hall" in 200 grams edition will be sitting gjenneom whole double Lp'n, it sounds so alive that it's unbelievable.


Benz Micro Ace

Benz Ace High, Benz Glider High og Benz Ebony High synes jeg personlig alle lyder dårligere enn sine mer lavmælte søsken av samme slagsen. De er mindre oppløste og henter ut mindre detaljer fra opptakene + at de generelt er mindre dynamiske, og sist men ikke minst har de alle en svak kul i mellombassen (spesielt Ebony H) som jeg ikke liker. De samme pickupene i low utgave er i mine ører langt mer lineære i sin gjengivelse, uten noen "kuler" av noen slag og Benz Ace Low er en pickup jeg gjerne anbefaler i enkelte tilfeller. Glider er en pickup jeg prøvde for en del år siden og den gangen fant jeg den kjedelig i lengden og den ble kjapt byttet ut. Ebony har jeg prøvd i begge varianter og low utgaven holdt jeg på å beholde, men valgte istedet en Lp når tilbudet bød seg.

Benz Ace High , Benz Glider High and Benz Ebony High, I think personally all sounds worse than their more subdued sibling of the same impact resistance. They are less dissolved and pick out minor details from footage + that they are generally less dynamic, and last but not least they all have a slight bump in the bass (especially Ebony H) that I do not like. The same pickups in the low version is in my ears far more linear in its rendering, without any "balls" of some kind. And Benz Ace Low is a pickup I would like to recommend in some cases. Glider is a pickup I tried a few years ago and at that time I found it boring and it was easily replaced. Ebony I have tried in both varieties, and low edition I almost decided keeping, but chose instead one Lp when the offer arose.Et lite varsku: Benz Ace finnes i ny og gammel versjon, de nye versjonene er ofte merket "S". Det finnes US versjoner av ACE også. Jeg har ikke vært borte i disse, men hvis man ser på andre Benz pickuper på US markedet så handler det sikkert om tilførsel av masse, slik at man får tyngre pickup. Amerikanerne liker av en eller annen merkelig grunn pickuper med høy masse. Kanskje de fleste amerikanerne fremdeles lever i 50-60 årene når det gjelder platespillere og armer. Det skal værra schvært og tungt :-) . Så hvis du handler brukt eller fra US, så sjekk hvilken versjon det er snakk om når det gjelder tyngde/masse.

A little warning: Benz Ace' exsist in new and old version, the new versions are often labeled "S". There are U.S. versions of ACE also. I have not been into this, but if you look at the other Benz pickups in the U.S. market, it's probarly an injection of mass, so one gets heavier pickup. Americans like some strange reason pickups, high mass. Perhaps most Americans still live 50-60 years in terms of turntables and arms. It should be worse schvært and heavy :-). So if you buy used or from the U.S., so check which version it is talking about when it comes to weight / mass.


Benz Micro Glider I low:

Nøytral, detaljert og bredt lydbilde

Neutral, detailed and wide sound stage


Benz Micro Glider II low

Nøytral, breeeeedt og dybt lydbilde 

Neutral, wide and deep sound


Benz Micro Glider I og II medium og high utgaver:

Samme som hos low utgavene, men regn med at de spiller litt mindre detaljert enn sine mere lavmelte søsken.

Same as in low editions, but expect that they play a little less detailed than their more low-key siblings.

Benz MC20

Litt "dull" og grå i lyden, men til prisen er den kanskje ikke så værst, Benz kan vesentlig bedre.

A little "dull" and gray in the sound, but at the price it may not be that bad, Benz can substantially improve.

 

 

Benz MC Gold som MC-20

Benz MC Gold, as MC-20Benz Micro Silver
Kontrolert og detaljert, sporer bra. Minusen er nok litt for tynn bass. Krever negativ vinkling på tonearmen.
Ref. Par.

Controlled and detailed, tracks well. Minus is probably a bit too thin bass. Requires negative slant on the tone arm.
Ref. Par

EMT
Finnes det mange modeller av, generelt vil jeg si at dette er pickup'er som ligger i SPU/Decca klassen altså piclup'er som utemerker/glittrer til med eldre innspillinger, får du tak på en pent brukt en eller en ombygd en er det bare og kjøpe, dette er uanset klassikere som hører hjemme i en hver seriøs pickup samling.

There are many models of, in general I would say that this is the pickups located in the SPU / Decca class thus piclup'er as utemerker / glittered with older recordings, to obtain a gently used one or rebuilt one is only and buy, this is no matter of classics that belongs in every serious pickup collection.
Decca London

En "barmfager pickup"....... eller husker dere 50 tallet's fotomodeller ? pupper, lår og seriøse hofter, når det gjelder Decca London så kan den absolut ikke kalles nøytral, men slenger man på en 50 eller 60 tall's innspilling er det bare riktig pickup.
Decca finnes det også en del ombygde modeller av på markedet og alle de jeg har hørt til nå av disse har vært hyggelige bekjentskap og kan ofte konkurere med de dyreste variantene av Ortofon's SPU pickup'er.

A "big breasted pickup" ....... or do you remember the 50s foto's models? boobs, thighs and serious hips, terms Decca London it can absolutely not be called neutral, but throw one on a 50 or 60 number's recording is the only proper pickup.
Decca, there are also some converted models on the market and all the I've heard so far these have been pleasant acquaintance and can often compete with the most expensive varieties of Ortofon's SPU pickups.Shure introduserte begrepet "Trackability" med sin V 15 II-pickup i 1966 - den kom i en "Improved" versjon i 1970 med litt høyere compliance, og fra V 15 II Improved stammer så en rekke kloner med samme pickup-hus, men noe forskjellig nålekonstruksjon, se nedenfor. På disse NOS pickupene må brukes enten genuine Shure NOS-nåler produsert i USA 1970-80, eller man kan velge re-tipping av d.o. nedslitte NOS-nåler (Expert, UK) og som et nyere alternativ anvende moderne høykvalitets-nåler, de såkalte SAS-nålene fra JICO i Japan. Nåletrykk for alle de nevnte bør optimalt være 1,2 g, og range er 0,75 - 1,5 g.
Ref Kjell B.

Shure introduced the concept of "Track Ability" with its V 15 II pickup in 1966 - it came in an "Improved" version in 1970 with slightly higher compliance, and from V 15 II Improved originated as a series of clones with the same pickup-house, but something different nålekonstruksjon, see below. On these NOS pickups must be used either genuine Shure NOS needles manufactured in the USA from 1970 to 1980, or you can choose re-tipping do dilapidated NOS needles (Expert, UK) and as a newer alternative use modern high quality needles, the so-called SAS pins from jico in Japan. Nåletrykk for all the above should optimally be 1.2 g, and the range is from 0.75 to 1.5 g
Ref Kjell B.

 

NOS Shure pickup-liste:

Shure V 15 II - der det hele startet, se ovenfor. Denne var high end-referansen rundt 1970.
Ref Kjell B

Shure V 15 II - where it all started, see above. This was the high end reference around 1970.
Ref Kjell B


Shure DM 103-ME - Dual platespiller-versjon av V 15 II
Ref Kjell B

Shure DM 103-ME - Dual turntable version of V 15 II
Ref Kjell B


Shure M 91 ED - Shure's egen versjon av V 15 II, da V 15 III ble introdusert i 1973
Ref. Kjell B

Shure M 91 ED - Shure's own version of V 15 II, when V 15 III was introduced in 1973
Ref. Kjell B


Shure M 91 fine line (Expert, UK) - en moderne slipning, litt lysere klang (anvendes av Kjell B.)
Ref Kjell B

Shure M 91 fine line (Expert, UK) - a modern sharpening slightly brighter sound (used by Kjell B.)
Ref Kjell B


Shure M 75 m/SAS-nål N 75-6S - stikkord er homogen, musikalsk, detaljert lyd. God bass.
Ref Kjell B

Shure M 75 m / SAS needle N 75-6S - Tags homogeneous, musical, detailed sound. Good bass. 
Ref Kjell B

 

Shure M75D er ganske "uhøvlet", rett og slett litt røff. Den passer ypperlig til rock av typen motorhead og AC/DC, men blir litt for hard for å spille f.eks. Quincy Jones. en typisk rockepickup.
Ref Pengvim

Shure M75D is quite "unplaned", just a little rough. It fits very rock of a motorhead and AC / DC, but gets a little too hard to play such. Quincy Jones. a typical rock pickup. 
Ref Pengvim


Shure M 91 m/SAS-nål N 91 E - begge disse SAS-nålene er identisk konstruert og bør lyde likt. Veldig detaljert i toppen uten at diskanten fremheves. Mer moderne lyd - her får moving coil-pickupene virkelig konkurranse.
Ref Kjell B.

Shure M 91 m / SAS needle N 91 E - both SAS pins are identically constructed and should sound alike. Very detailed at the top without treble emphasized. More modern sound - here you moving coil pickups really competitive. 
Ref Kjell B.


For noen er dette verdens beste pickup'er :-) , nostalgiske pickup'er som på mange måter med "riktig" arm/spiller fremdeles henger godt med. Har ikke selv prøvd ut disse, men de har helt klart sin sin lojale tilhengerskare.
Ref Rudi.


For some this is the world's best pickups :-), nostalgic pickups which in many ways with the "right" arm / player still hangs in handy. Have not even tested these, but they clearly have their their loyal fan base.
Ref Rudi.

Sumiko Celebration Pearwood Signature

En av Michael Fremer's favoritter, bare det er nok til at denne bør sjekkes mer nøye ut, at Sumiko har laget meget gode pickup'er i en mann's alder er en annen.

One of Michael Fremer`s favorites, only that is enough to state that this should be checked more carefully out. The fact that Sumiko has made ​​very good pickups in a man's age, is another reason.

Sumiko Blue Point Special Evo III

Rimelig MC pickup med godt rykte.

Affordable MC pickup with good reputation.Acutex 320 STR

En gammel lettvekstpickup, kommer du over en slik for en rimelig penge så kjøp den, spiller vel så bra som de beste Shure V15 utgavene etter min mening. Ny stift kan kjøpes for ca 2000.-........ selv etter en så stor innvestering vil jeg si at den er vel værd pengene sine, passer perfekt i feks ADC eller Black Widow kullfiber armer.

An old lightweight pickup, you come across such a reasonable price so buy it plays just as good as the best Shure V15 versions in my opinion. New staple can be purchased for about 2000. - ........ Even after such big investments, I would say that it is well worthwhile the money, fits perfectly in eg ADC or Black Widow carbon fiber arms.Koetsu er et kjent og kjært navn innen high-end pickup kategorien, og mannen bak merkenavnet er ingen mindre enn en nålevende legende - Sugano Yoshiaki san.

Koetsu is a known and cherished names in high-end pickup category, and the man behind the brand is no less than living legend - Yoshiaki Sugano san.Koetsu Onyx Platinum Cartridge

Gammel high-end traver som er lett å like, hvorfor "modde" noe som allerede er bra? Denne kan selges i 15 år til uten problem.

Old high-end traverse that is easily and equally, why tweak something that is already well? This can be sold for another 15 years without a problem.
Koetsu Rosewood Signature Platinum Cartridge 


Koetsu Urushi Cartridge


 

 


Koetsu Standard (Rosewood) Cartridge 


Koetsu Black Cartridge

Rimeligste Koetsu

The least expensive Koetsu.


Koetsu Jade Platinum Cartridge
Koetsu Black Goldline

Koetsu Urushi black

Veldig dyr, veldig bra.

Very expensive, very good.

Lest 10290 ganger
Rudi

Vinylguru

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.