onsdag, 24 februar 2010 16:10

Spørsmål til Bransjen

Skrevet av

www.audiophile.no prøver å fange opp aktuelle problemstillingar for hifi-folket, og stiller spørsmål til bransjen. Denne første gongen er det salsvilkåra som er tema.

 

Å vere forbrukar er ei alvorleg affære, og det er mange fleire sider enn akkurat prisnivået som er avgjerande for kvar audiofile entusiastar brukar pengane sine. Dei typiske spesialistbutikkane har det blitt mindre av, men www.audiophile.no har tatt kontakt med bransjen, og fått svar på nokre spørsmål.
Det er grunn til å spørje om korleis garanti og service praktiserast. Mange mindre aktørar har ambisjonar om å selje produkt direkte til kunde. Då kjem alt ansvar og arbeid med slikt også på eigen butikk.
Mange forretningar driv netthandel, og det høyrest frå tid til anna rykte om folk som har kjøpt "katta i sekken", endå kjøpslova er svært klar på dette med 14 dagars angrefrist. Det er greitt å avklare spesielle vilkår i forkant. Dei fleste av oss vil svært gjerne prøve utstyret heime før vi bestemmer oss for endeleg å kjøpe eit kostbart produkt. Men er det råd å få til dette for alle butikkar? Toppmodellar er gjerne berre representerte i butkken med eit eksemplar, og om dette er på utlån, vert det vanskeleg for butikken å demonstrere.
Utstyr kan vere temmeleg krevjande å rigge opp for ein ukunnig, og frå tid til anna kan sjølv erfarne hifientusiastar ha bruk for hjelp. Eit skikkeleg serviceopplegg frå erfarne og kompetente fagfolk er då svært nyttig. Til sist ser vi at svært mange handlar brukt og til dels nytt utstyr frå utlandet. Dette er ikkje ulovleg, men ein må gje avkall på alt som heiter garanti. Dette er ikkje farleg så lenge produktet fungerer, men ein importør av eit produkt kan ikkje ta ansvar for produkt han ikkje har omsett, sjølv om han er representant for merket.  

Vi lagde desse spørsmåla som vart sende ut til eit tjuetals aktørar i bransjen. (Reine engrosbedrifter er litt på sida for denne undersøkinga, og vi skal komme attende til desse i ein seinare artikkel).

 1. Tilbyr butikken spesielle garantiordningar og service ut over krava i kjøpslova?
2. Korleis vert sal gjennom netthandel organisert?
3. Har de spesielle ordningar når det gjeld heimlån av produkt? (Om det er aktuelt, stillast det ofte spørsmål om pickupar, rør og "sliteprodukt", så ein kommentar om dette er fint)
4. Kva med hjelp til plassering, installering og transport?
5. Er gråimport eit problem, slik De ser det?

Fyrst til å svare var Christian Åkre, produktsjef på Soundgarden. Soundgarden er ein av dei aller største aktørane på den norske hifi-marknaden, med 17 butikkar fordelt over heile landet, samstundes som dei også driv eigen nettbutikk med alle produkta sine. Soundgarden er riktig mangfoldige, og driv detaljhandel av mange produkt i tillegg til å vere einedistributør av sine eigne merkevarer. 

1. Ikke ut over det som eventuelt tilbys av produsent/importør. Nå skal det sies at norsk kjøpslovgiving er svært sjenerøs sammenlignet med alle andre land i verden. Dette er en betydelig merkostnad som forbrukerne i Norge indirekte betaler for gjennom høyere priser på produktene.

2.Soundgarden har en egen avdeling som står for netthandel.  Priser og tilgjengelighet er den samme som i våre ”fysiske” butikker.

3. Dette avtales individuelt i den enkelte Soundgarden-butikk.

4. Alle våre avdelinger kan tilby transport, oppkobling og enklere installasjoner. Våres større butikker kan tilby tyngre installasjoner: Oslo Solli plass og sentrum, Trondheim, Bergen, Forus og Kristiansand.

5. Gråimport er en utfordring på to plan. Dels har vi både utenlandske og norske nettbutikker som opererer mot det norske markedet uten norske garantibestemmelser og support fra importører i Norge. Kundene risikerer da ikke å få service og support fra verksted i Norge og at garanti bare dekkes i to år. Da blir det fort dyrt å kjøpe billig. Den andre utfordringen er det jeg vil kalle ”garasjeaktører” som opererer på det norske markedet med tilsynelatende svært fordelaktige priser. Dessverre er vår erfaring at service, support og tilgang på reservedeler gjennom slike aktører ofte er mangelfull. Denne type aktører mangler også ofte økonomisk ryggrad pga lave marginer og når denne forsvinner, sitter kunden da igjen med skjegget i postkassen.

Den neste som svara var Harald Haaland frå Hifiklubben, som kanskje er endå større når det gjeld hifi-distribusjon. Hifiklubben bygde vidare på Audioscan sitt konsept, med å la eigne butikkar selje produkt rett til kundane. Frå Audioscan sine tre-fire butikkar på slutten av 70-talet, har no Hifiklubben utvikla seg til å ha mange-og-tjue forretningar frå Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

 1. Alle medlemer i kundeklubben vår får 6 mnd utvidet garanti (kommer i tillegg til forbrukerkjøpslovens  krav til reklamasjonsrett). 

 2. Vi har en egen nettbutikk, som fysisk er lokalisert i Oslo. 

 3. Produkter etter avtale med butikken lånes med for test hjemme. 

4. Selvsagt! I Oslo og Trondheim har vi egne montører ansatt, i de andre byene hvor vi er representert har vi avtaler med eksterne installatører. I tillegg er vi velsignet med ansatte som stort sett både er nevenyttige og innstilt på å ikke gi seg før produktene er på plass i kundens hjem og spiller som de skal. 

5. Vi ser på gråimport som "et barn av tiden"- det er ingen grenser som er stengt lenger, og resten av verden er bare et tastetrykk unna. Dermed er grå-/parallellimport noe alle importører er nødt til å forholde seg til. For oss som er offisiell importør av langt de fleste produktene vi selger, så er det selvsagt litt irriterende når mer eller mindre useriøse aktører skor seg på den merkevarebygging vi gjennom mange år har gjort for "våre" produkter, men det må vi bare møte gjennom alltid å være konkurransedyktige på pris, kompetanse og ettermarkedsservice. Vi tror på at alle over tid er best tjent med at det finnes noen i markedet som kan hjelpe også den dagen man har behov for oppdatering eller service av produktet man har kjøpt. 

 Vi sende ut spørsmåla til dei fleste butikkar vi hadde nettadresse til. Ikkje alle sende oss svar, men også relativt små aktørar gav seg tid til å gje oss dei opplysningane vi bad om. Nils A. Johannesen på Erdal stereo eit stykke utanfor Bergen har eit spennande produktutval i butikken, og gav oss desse svara:

1. Nei, har ingen spesielle garantiordninger og service ut over kjøpslova.

 2. Netthandel blir organisert på vanleg måte via mail, direkte til butikken.

 3. Sliteprodukt er unntak, men ellers etter avtale.

 4. Vi hjelper til med hjelp til plassering, installering og transport.

 5. Gråimport kan stundom være et problem for kunden når det blir snakk om garanti. Jeg forholder meg bare til nordiske leverandører.

 Soundplanet i Arendal driv handel direkte til kundar over heile landet, med utgangspunkt i nettbutikk, og gjennom eit system der referansekundar og ymse samarbeidspartnarar syter for at produkta er tilgjengelege for så mange interesserte som råd.
Dei har nokre spennande agentur:
Roksan, Kudos, Ayon, Gemme, og dessutan plater frå Stockfisch.
Dagleg leiar, Eivind Chr. Rørvik, har gjeve oss desse svara:
 

 1. I tillegg til vanlige garantiordninger som gjelder kjøpsloven, har Sound Planet utvidet garanti på enkelte produkter i henhold til ønsker fra leverandørene.
  Vi gir også to uker ubetinget rett til å heve kjøpet, slik at man kan ta produktet i øye- og ”øresyn” før man bestemmer seg for å beholde det eller ikke. Dette er for å sikre alle kunder en trygg handel dersom de må bestille usett.
 2. Kunden legger inn en ordre via Sound Planet sine hjemmesider, og det blir deretter sendt ut faktura via mail. Så snart betaling er registrert hos banken blir ordren effektuert.
 3. Det er mulig å låne hjem produkter fra Sound Planet. Pga logistikk er det ikke alltid like lett å få til, men vi prøver å strekke oss så langt som mulig. Da ofte mot depositum dersom kunden er ny.
 4. Alle varer fra Sound Planet sendes fraktfritt innen Norge. Ang hjelp skjer det stort sett via telefon eller mail da det ofte ikke er mulig med hjembesøk. Sound Planet har kunder fra Mandal til Kirkenes, i tillegg til forhandlere i Oslo, Stavanger og Bergen. Når det dreier seg om lokale kunder, så stiller Sound Planet opp der det er behovJ
 5. Gråimport anser vi som et stort problem som skader bransjen først og fremst, men som til syvende og sist også rammer forbrukeren.
  At nettbutikker skviser prisene på anerkjente merker som etter årelang markedsføring er populære og har fått fotfeste, er etter vår mening så stygt at det burde være forbudt ved lovregulering. Det eneste jeg har å si om slike aktører er at de har mye til felles med parasitter. Denne type virksomhet er med på å ødelegge livsgrunnlaget for fysiske  butikker slik at det blir veldig få seriøse aktører igjen som kan drive med dette på fulltid. Det man ender opp med er inkompetanse og profittjag, istedenfor entusiasme, service og ærlige kundeforhold.
  All den tid Sound Planet driver såpass smalt som vi gjør, er ikke dette noe problem for oss direkte, men dersom man driver butikk og ønsker å forhandle rimeligere og populære produkter er dette virkelig et gnagsår. (Kan nevne Onkyo som eksempel…)

Dette var detaljistane som svara oss i denne omgang. Vi sende spørsmåla ut til langt fleire, som ikkje har svara. Nokre av desse er i hovudsak grossistar, som leverer til detaljistbutikkar. Det er såleis ikkje naturleg for dei å svare på spørsmål som i hovudsak går på utfordringane som den einskilde detaljist må ta seg av.
Vi har nok oversett ein del viktige aktørar som absolutt ville ynskje å få desse spørsmåla. Men som nettmagasin har vi heile tida høve til å oppdatere og utvide artikkelen. Kjenner du ein entusiastbutikk som burde fått høve til å svare på desse spørsmåla, kan det sendast svar direkte til oss, så skal vi syte for at din lokale hifi-leverandør også får klargjort sin praksis med tanke på dette.

Lest 11132 ganger Sist redigert mandag, 29 mars 2010 19:34
Arve Åheim

Skribent i Audiophile.no

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.