torsdag, 03 oktober 2013 09:54

Linnduellen – Del 3, en innføring i DS-konseptet

Skrevet av

Etter et alt for langt opphold publiserer vi nå del 3 i denne artikkelserien.

Les mer:

Linn har ganske lang fartstid innen avspilling av musikk fra fil. For en del år siden ble Kivor-serien lansert, en serie som var tuftet på harddisk avspilling. Det var ganske åpenbart at Kivor var primært beregnet for custom install og multiromsløsninger, med sine kabinetter som var tilpasset montering i 19” rack. For husholdningsbruk var ikke dette veldig attraktive komponenter, ikke minst på grunn av et ganske markant støynivå fra harddisken.

 

Det var åpenbart for mange at Linn etter hvert burde utnytte denne kompetansen også til en produktserie beregnet for ordinære hi-fi entusiaster. Tidlig på sommeren 2007 fikk vi underhånden kunnskap til at det var konkrete frukter av Linn sin satsing rett rundt hjørnet. Etter en kort forvirring av at Kivorerstatningen Akurate Music Server ble lansert i egentlig nøyaktig samme designkonsept som Kivor, kom det store nyheten – DS konseptet var født, og den førstefødte var flaggskipet Klimax DS

 

 

DS-konseptet

 

Men så til det store spørsmålet den første tiden – hva er egentlig dette for noe?

I denne artikkelen skal vi forsøke å gi en oversikt over DS-konseptet til Linn.

 

Linn DS er et system for nettverksavspilling av musikk. Det er basert på en etablert standard som heter UPnP AV, en internasjonal og åpen standard. For å få en best mulig forståelse av hva det er som egentlig skjer, og dermed også god mulighet for å betjene DS-systemet, er det viktig å sette seg inn i de ulike leddene i et DS (og UPnP AV) system.

Systemet har tre hovedstasjoner:

-        UPnP Media Server

-        UPnP Media Renderer

-        UPnP Control Point

Det er spesielt de to siste funksjonene det er lett å blande sammen, særlig siden disse to funksjonene ofte er slått sammen i andre systemer. Vi tar det i rekkefølge.

 

 

UPnP Media server.

Som navnet tilsier er dette en server som står i et nettverk. Du må altså etablere et nettverk hjemme hvis du skal benytte Linn DS. Og i dette nettverket må det etableres en server. I praksis vil denne serveren kunne være en hvilken som helst PC med helt ordinært nettverkskort. Eller det kan også være en NAS (Network Attached Server) som blir stadig mer populært og fås fra noen få tusenlapper.

Nettverket trenger ikke være annerledes enn det som mange etter hvert har etablert for distribuering av internett til alle sine PCer rundt omkring i de små rom. Det er likevel å anbefale at det er kablet forbindelse mellom Media server og Linn DS komponenten.

UPnP Media server er altså lagringsstedet for musikken, enten i en PC med harddisk eller en NAS eller annen server. Før vi går videre til Mediaprogramvare vil jeg minne om viktigheten av Backup av innholdet på en Media Server. Jeg har selv hatt to havari av NASer, og har lært meg at selv RAID ikke er god nok som eneste backup. Ta sikkerhetskopi til egen ekstern disk!

 

Et annet viktig element som også hører med under avsnittet Media Server, er serverprogramvare. Dette er å sammenligne med biblioteksdelen av iTunes. Det er en programvare som nærmest lager en slags bibliotekskatalog over all musikken du har.

De tre mest utbredte programmene er:

-        Twonky Media. Denne var en stund obligatorisk for de som ville ha musikken på NAS, og er vel gjerne fremdeles den mest brukte programvaren.

-        Asset UPnP. Foretrekkes av meg, men da installert på PC, ikke NAS.

-        MiniMserver. Den nyeste av programmene.

I tillegg har det i senere tid vært mulig å bruke iTunes som biblioteksprogram. Se lengre nede under Songbox.

 

 

UPnP Media Renderer.

En UPnP Media Renderer er den enheten i kjeden som henter musikkfilene fra Musikkserveren og avspiller de, eller gjør de om til musikk. Når jeg bruker betegnelsen ”henter” er det et bevisst valg. Det er nemlig Media Renderen som er kaptein i denne prosessen – det er ikke Serveren som ”sender datastrømmen”. Dette kan kanskje virke litt som ordkløyveri, men det er et vesentlig aspekt som har med kløkkestyring å gjøre. Så lenge Renderen er kaptein over datastrømmen, har den også styring med klokkingen, og jitter er begrenset til det som introduseres i Renderer.

Og hva er så Renderen i et Linn DS system? Jo det er selve DS-komponenten som er Renderen.

Linn har til nå introdusert tre ulike rene Rendere. Vi holder da utenom de:

-        Linn Klimax DS

-        Linn Akurate DS

-        Linn Majik DS

 

I tillegg har de lansert en del rendere som er kombinert med annen funksjonalitet..

-        Linn Klimax DSM (Forforsterker)

-        Linn Klimax Exakt DSM (Del av Exakt-oppsett, med inngangsvelger + A/D-konverter)

-        Linn Akurate DSM

-        Linn Majik DSM (Integrert forsterker)

-        Linn Majik DS-I (Integrert forsterker, utgått)

-        Linn Kiko DSM (Integrert forsterker med aktive høyttalere)

-        Linn Sneaky DSM  (Integrert forsterker)

-        Linn Sneaky DS (Integrert forsterker, men uten eksterne innganger)

-        Linn Sekrit DSM (Integrert forsterker)

-        Linn Sektrit DSI (Integrert forsterker, utgått)

 

 

UPnP Control Point

Her er vi ved det tredje og siste leddet i en UPnP AV kjede. Control Point er det leddet som styrer hva som skal spilles. Rent praktisk er dette en programvare som fungerer som et brukergrensesnitt for valg av musikk som er lagt inn på serveren. Det er fristende å sammenligne et UPnP Control Point med iTunes i et mainstream PC-basert musikksystem, men dette er upresist. iTunes har en mer omfattende oppgave enn UPnP Control Point har i et DS-system – iTunes står både for biblioteksfunksjon i tillegg til brukergrensesnitt, og har vel også en mer aktiv rolle i selve avspillingsbiten (Media Renderer).

 

På et vesentlig punkt har Linn utvidet og forbedret UPnP protokollen. Opprinnelig tilsier UPnP-standarden at det er Control Point som skal ha den fortløpende driftingen av spillelisten. Linn har sett at dette er uhensiktsmessig, og fått gjennomslag for en utvidelse av denne opprinnelige standarden. I linn sitt DS system har Control Point bare som funksjon å være brukergrensesnitt mot deg som bruker når musikken skal velges. Etter dette blir den ”spillelisten” som automatisk genereres av de valgene du gjør overført til Media renderer for gjennomføring. At dette er det eneste riktige illustreres best hvis man benytter et Control Point etter den opprinnelige standarden. Da kreves det nemlig at Control Point til en hver tid er alert og effektuerer avspilling av neste spor umiddelbart når et spor er ferdig. Dette fungerer rett og slett ikke i det hele tatt ved bruk av det opprinnelige UPnP Media Streamer på Nokia n800/n810. Når det er tid for neste spor kan Nokiaen rett og slett ha gått i dvale, bokstavelig talt. Media Renderer (Linn DS-komponent) er derimot alltid våken, og har alltid oversikt over avspillingsstatus, og kan bestille neste spor fra serveren i riktig tid for lokal bufring.

 

Ulike grensesnitt

I et DS-system har vi ulike inkarnasjoner av Control Point. Linn sitt første brukergrensesnitt var Linn GUI / Linn Kinsky for PC / mac. Det var et program som hadde grei funksjonalitet, og tilsvarende laber sensualitet. Onde tunger kan tenkes å ha hevdet at det rent grafisk kunne se ut som om det var utviklet av revisjonsavdelingen i DnB. Dette grensesnittet var nok en bremsekloss for utbredelsen av DS-konseptet i starten, særlig siden det på den tiden konkurrerte med Squezebox som lanserte mer elegante grensesnitt.

 

Men så kom et markant vendepunkt. Linn lanserte en helt ny utgave av Kinsky – et veldig tiltalende grensesnitt med albumgrafikk og ellers god grafikk. Denne nye utgaven ble etter hvert utvidet til egen versjon for iPod/iPhone, og sener også iPad og Android. Det kommer hele tiden oppgraderinger av Kisky, og for tiden går det rykter om en helt ny utgave med store forbedringer.

 

Linn har også utviklet en egen variant for PDA, som heter KinskyPDA. Dette programmet krever egentlig Windows Mobile 6 for å kjøre sikkert, men det fungerer i praksis også under Windows Mobile 5. Sistnevnte mulighet åpner opp for å benytte Dell Axim 51v, et godt valg p.g.a. at den ble levert med dockingstasjon. Fordelen med det er at den alltid er operativ, enten som aktiv musikkvelger eller bare som en ”now playing” satellitt for grafisk informasjon. KinskyPDA hadde et lang mer tiltalende brukergrensesnitt enn det opprinnelige Linn GUI, med albumgrafikk. Det hadde også den fordelen at det hadde en egen avdeling for styring av forforsterkeren Linn Kinos. Haken med systemet var at Dell Axim 51v på Windows Mobile var ustabilt i den perioden jeg brukte det, uten at jeg vet sikkert om det var PDAen eller Windows Mobile som var synderen.

Etter introduksjonen av den moderne utgaven av Kinsky, mistet KinskyPDA helt sin aktualitet som UPnP Control Point, også for de få som hadde installert et slikt oppsett, inklusiv underetegnede. Eneste argumentet for KinskyPDA var fremdeles kontroll av Kinos, et tema som av ukjent årsak fremdeles mangler i den moderne Kinsky.

 

 

 

 

 

Støtteprogram / funksjoner.

I tillegg til den funksjonaliteten som ligger i Kinsky, er det 2-3 andre småprogram som er essensielle for god bruk av et DS-opposett.

 

Linn Config.

Dette har utviklet seg til å bli en god sentral for konfigurering av DS-oppsettet, inklusiv en del eksterne forforsterkere fra Linn. Gjennom dette småprogrammet kan man administrere og vedlikeholde DS-spilleren og Kinsky. Man kan også konfigurere en del oppsett i forforsterker, men de dypereliggende innstillingene må fremdeles foretas direkte i forforsterkerens oppsettmeny. Dette er et savn, spesielt for de av oss som har en mulitikanalsprosessor fra Linn i oppsettet.

 

Linn Songcast.

Dette er kanskje den viktigste oppgraderingen i DS-konseptet, i hvertfall for de av oss som benytter PC som lydkilde. Linn Songcast er rett og slett et lite støtteprogram for PC som gjør at du kan streame alle lyder fra PCen trådløst (eller kablet) direkte til en DS. Med andre ord omtrent som med Mac-verdenen sin Airplay, bare med den forskjellen til det bedre at absolutt alt blir streamet uansett grensesnitt.

Songcast har to ulike modus, musikk og film. Førstnevnte kan ha langt større bufring som sikrer stabilitet, men introduserer lip-sync som problemstilling. Dette minimerers i film-modus.
Airplay ble for øvrig også støtte av DS omtrent samtidig med at Songcast ble introdusert.

 

Linn Songbox.

Dette er et støtteprogram for spillelister og for integrering med iTUnes. Den gjør at iTUnes sin bilblioteksfiler kan brukes.

 

 

Jeg håper denne introduksjonen til Linn sitt DS-system kan være avklarende. Det er mye å holde oversikt over, så Linn sin Setup Wizars kan være et veldig godt hjelpemiddel for førstegangsinstallkasjon.

 

Ellers er det veldig mye hjelp å få på Linn Forum, men det kan være mye å skumme over dersom du foretar et søk der.

 

 

Lykke til!

 

 

 

I denne artikkelserien «Linn-duellen» publiserer vi artiklene i en sekvens, der de resterende artiklene vil være:

Les Linnduellen - Del 1

Les Linnduellen - Del 2 - Akurate CD

Les Linnduellen - Del 5 - Konklusjon

Følg med videre…

Linn - Ressurssenter

XX

Lest 12101 ganger
Karl Erik Sylthe

Redaktør i Audiophile.no

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.