torsdag juni 29 , 2017
fredag, 08 august 2014 07:41

HighRes - websider med info eller anmeldelser

Skrevet av

En oversikt over websider med informasjon om- og anmeldelser av musikk utgitt i HighRes-formater.

A list of websites with information about- and reviews of music released in HighRes formats.

 

SA-CD-net.

SA-CD.net er et formidabelt resurssenter for SACD-utgivelser. Nettstedet har en database over alle SACDer som er utgitt, som trolig er mer eller mindre komplett. I tillegg er det en- eller flere anmeldelser av en stor andel av disse, og diskusjonsforum.
I mars 2014 utvidet SA-CD.net repertoaret til også å omfatte rene lydutgivelser på Blu-ray (Pure Audio Blu-ray / High Fidelity Pure Audio / Blu-ray Audio), men ikke uten en viss grad av turbulens blant noen av brukerne. Se vår artikkel om dette.
Vi i Audiophile.no publiser kopi av våre plateanmeldelser av HighRes-innspillinger også på SA-CD.net.

Nederst på denne siden finner du RSS-feed med 10 siste oppslag fra alle websidene som er omtalt her

 

SA-CD.net is a formidable resource center for SACD releases. The website has a database of all SACDs that are released, which is probably more or less complete. In addition, single or multiple reviews of a large proportion of these, and discussion forum.
In March 2014 SA-CD.net extended their repertoire to include pure sound-releases on Blu-Ray (Pure Audio Blu-ray / High Fidelity Pure Audio / Blu-ray Audio), but not without a certain degree of turbulence among some of the users . See our article on this.
Audiophile.no publish a copy of our record reviews of HighRes recordings also on SA-CD.net.

At the bottom of this page you find RSS-feeds with 10 latest articles from websites listed at this side.

 

AudAud.comDette nettstedet har eksistert siden slutten av 90-tallet, og er ledende innen anmeldelse av musikk i HighRes-formater. AudoPhile Audition anmelder musikk også på CD, men musikk i HighRes er dominerende, gjerne i multikanal.

This site has been around since the late 90s, and is the leading review-mag for music released on HighRes formats. AudoPhile Audition also review music released on CD, but music in HighRes dominate, often in multi channel.

 

Find HD Music

Dette er en søkeside for musikk tilgjengelig som HighRes-downloads.

This is a search site for music available as HighRes Downloads.

 

 

DSD-Guide.com

Resursside for DSD

ResourcePageforDSD

 

 

One Bit Audio

En webside som annonserer kommende nye utgivelser i HighRes. Eller «Audiophile music releases SACD and beyond», som nettstedet selv uttrykker det.

A website that advertises upcoming new releases HighRes. Or "Audiophile music releases SACD and beyond," as the website puts it.

 

 

 

HighfidelityReview

Nettstedet var en viktig resurs for HighRes musikk i begynnelsen av 2000-tallet, men har liten eller ingen aktivitet nå. Illustreres av menyer for DVD-Audio og SACD.

The site was an important resource for HighRes music in the  beginnings of 2000s, but has little or no activity now. Illustrated by menus for DVD-Audio and SACD.

 

 


Audiophile.no

Vårt eget nettsted, som har plateanmeldelser av bl.a. HighRes musikk, en omfattende oversikt over plateselskaper og distributører for HighRes musikk, en forsøksvis komplett oversikt over Universalspillere (SACD + Blu-ray), og bl.a. tester av Hardware for gjengivelse av HighRes musikk i to- eller mange kanaler.

Our own website, which features RECORD REVIES and RECORD NEWS, with a sepcial focus on HighRes music. A comprehensive list of record labels and distributors HighRes music, a tentative complete overview of Universal Disc Players (SACD + Blu-ray). And review of hardware for rendering HighRes music in two- or many channels.

 

 

Lest 13379 ganger Sist redigert fredag, 08 august 2014 16:04
Karl Erik Sylthe

Webredaktør i Audiophile.no

Les det digitale tidsskriftet AUDIOphile No.1:

Annonser

Nyeste tråder på Hifisentralen

Nyeste HighRes utgivelser på SACD og BD-A fra SA-CD.net

SA-CD.net Additions

New titles added to SA-CD.net.

Siste HighRes utgivelser publisert på OneBit.com

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Nyeste HighRes downloads via Find HD Music

Find HD music - New Downloads

Latest high resolution downloads added to the www.FindHDmusic.com database
 • Mascagni: Cavalleria rusticana (1953 - Serafin) - Callas Remastered
  Mascagni: Cavalleria rusticana (1953 - Serafin) - Callas Remastered
  Artist(s): Giuseppe Di Stefano, Maria Callas, Rolando Panerai, Ebe Ticozzi, Anna Maria Canali, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scal di Milano, Tullio Serafin
  Composer(s): Pietro Mascagni
  Genre: Classical
  FLAC 24/96kHz
  Now available at Primephonic
 • Bellini: I puritani (1953 - Serafin) - Callas Remastered
  Bellini: I puritani (1953 - Serafin) - Callas Remastered
  Artist(s): Giuseppe Di Stefano, Maria Callas, Rolando Panerai, Nicola Rossi-Lemeni, Carlo Forti, Angelo Mercuriali, Aurora Cattelani, Nicola Rossi Lemeni, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Tullio Serafin
  Composer(s): Vincenzo Bellini, Carlo Pepoli
  Genre: Classical
  FLAC 24/96kHz
  Now available at Primephonic
 • Callas sings Arias from Tristano e Isotta, Norma & I puritani - Callas Remastered
  Callas sings Arias from Tristano e Isotta, Norma & I puritani - Callas Remastered
  Artist(s): Maria Callas, Orchestra Sinfonica di Torino della Rai, Arturo Basile
  Composer(s): Richard Wagner, Vincenzo Bellini
  Genre: Classical
  FLAC 24/96kHz
  Now available at Primephonic
 • Callas sings Operatic Arias - Callas Remastered
  Callas sings Operatic Arias - Callas Remastered
  Artist(s): Maria Callas, Philharmonia Orchestra, Tullio Serafin
  Composer(s): Gioachino Rossini, Francesco Cilea, Giuseppe Verdi, Alfredo Catalani, Leo Delibes, Umberto Giordano, Giacomo Meyerbeer, Arrigo Boito
  Genre: Classical
  FLAC 24/96kHz
  Now available at Primephonic
 • Puccini: Madama Butterfly (1955 - Karajan) - Callas Remastered
  Puccini: Madama Butterfly (1955 - Karajan) - Callas Remastered
  Artist(s): Nicolai Gedda, Plinio Clabassi, Maria Callas, Mario Carlin, Enrico Campi, Renato Ercolani, Lucie Danieli, Luisa Villa, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Herbert von Karajan
  Composer(s): Giacomo Puccini
  Genre: Classical
  FLAC 24/96kHz
  Now available at Primephonic
 • Callas at La Scala - Callas Remastered
  Callas at La Scala - Callas Remastered
  Artist(s): Maria Callas, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Tullio Serafin
  Composer(s): Vincenzo Bellini, Luigi Cherubini, Gaspare Spontini
  Genre: Classical
  FLAC 24/96kHz
  Now available at Primephonic
 • Verdi: Aida (1955 - Serafin) - Callas Remastered
  Verdi: Aida (1955 - Serafin) - Callas Remastered
  Artist(s): Franco Ricciardi, Maria Callas, Tito Gobbi, Richard Tucker, Fedora Barbieri, Giuseppe Modesti, Elvira Galassi, Nicola Zaccaria, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Tullio Serafin
  Composer(s): Giuseppe Verdi
  Genre: Classical
  FLAC 24/96kHz
  Now available at Primephonic
 • Maria Callas 2014 - Verdi: La traviata [1953]
  Maria Callas 2014 - Verdi: La traviata [1953]
  Artist(s): Maria Callas, Mariano Caruso, Alberto Albertini, Ede Marietti Gandolfo, Mario Zorgniotti, Francesco Albanese, Ines Marietti, Ugo Savarese, Francesco Maria Piave, Tommaso Soley, Coro Cetra, Orchestra Sinfonica della Rai, Orchestra Sinfonica di Torino della
  Composer(s): Giuseppe Verdi
  Genre: Classical
  FLAC 24/96kHz
  Now available at Primephonic
 • Verdi: La forza del destino (1954 - Serafin) - Callas Remastered
  Verdi: La forza del destino (1954 - Serafin) - Callas Remastered
  Artist(s): Plinio Clabassi, Maria Callas, Richard Tucker, Nicola Rossi-Lemeni, Carlo Tagliabue, Gino del Signore, Rina Cavallari, Dario Caselli, Elena Nicolai, Renato Capecchi, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Tullio S
  Composer(s): Giuseppe Verdi
  Genre: Classical
  FLAC 24/96kHz
  Now available at Primephonic
 • Callas sings Operatic Arias by Puccini - Callas Remastered
  Callas sings Operatic Arias by Puccini - Callas Remastered
  Artist(s): Maria Callas, Philharmonia Orchestra, Tullio Serafin
  Composer(s): Giacomo Puccini
  Genre: Classical
  FLAC 24/96kHz
  Now available at Primephonic

Nyeste artikler fra Audiophile Audition

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.