Karl Erik Sylthe

Karl Erik Sylthe

Redaktør i Audiophile.no

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nye Chromecast ble egentlig lansert for nesten 2 år siden, men den har latt vente på seg i Skandinavia. Nå har den endelig landet også her, og vi har med stort begjær sikret oss et testeksemplar.

When Marantz launched their 2nd generation amplifier in the new design, it became obvious that this is a leading amplifier where the manufacturer has done most things right. Including pricing. The road to requesting a test copy was unusually short.

Da Marantz lanserte sin 2. generasjons forsterker i det helt nye designet ble det helt klart at dette er en toneangivende forsterker der produsenten har gjort det aller meste riktig. Inklusiv prisingen. Veien til å be om et testeksemplar var usedvanlig kort.

Denne gangen er det ganske stor musikalske spredning på utgivelsene i platesmakingen. Fra femti år gammel amerikanske fusion, via seljefløyter til musikk som faller mellom det som finnes av musikalske båser.

Bowers & Wilkins' iconic Zeppelin was launched last autumn, and has evenutally also landed in Norway. We have had a test round to check if it is able to reach old heights in a new airspace.

Bowers & Wilkins sin ikoniske Zeppelin ble lansert sist høst, og har omsider også landet i Norge. Vi har hatt en testrunde for å sjekke om den er i stand til å nå gamle høyder i et nytt luftrom.

Også denne gangen er det bare norsk musikk, og med tre av dem er vel også jazz i ganske ulike tapninger. Og spesielt et av albumene er en veldig spennende debutant som jeg ser frem til å høre mer av.

Denon have launched three new products in their HiFi range. We are talking about two components in the brand new 900 series, and a new model that is close to the limit of  HighEnd.

Denon har lansert tre nyheter i sitt HiFi-sortiment. Vi snakker om to komponenter i den helt nye 900-serien, og en ny modell som ligger opp mot grensen til forsiktig HighEnd.

Marantz has launched their fourth product with the new design-line that was introduced just under two years ago. CD 60 is, as the name more than implies a silver record player, and it has an additional trick hidden up its sleeve.

Page 1 of 203