Karl Erik Sylthe

Karl Erik Sylthe

Redaktør i Audiophile.no

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Også denne gangen er det bare norsk musikk, og med tre av dem er vel også jazz i ganske ulike tapninger. Og spesielt et av albumene er en veldig spennende debutant som jeg ser frem til å høre mer av.

Denon have launched three new products in their HiFi range. We are talking about two components in the brand new 900 series, and a new model that is close to the limit of  HighEnd.

Denon har lansert tre nyheter i sitt HiFi-sortiment. Vi snakker om to komponenter i den helt nye 900-serien, og en ny modell som ligger opp mot grensen til forsiktig HighEnd.

Marantz has launched their fourth product with the new design-line that was introduced just under two years ago. CD 60 is, as the name more than implies a silver record player, and it has an additional trick hidden up its sleeve.

Marantz har lansert sitt fjerde produkt med den nye designlinjen som ble introdusert for litt under to år siden. CD 60 er som navnet mer enn antyder en sølvplatespiller, og så har den et tilleggstriks skjult i ermet.

Sonos har lansert tre nyheter. Den helt nye lydplanken Sonos Ray vil for mange være den mest interessante av dem.

I dag fikk vi den sørgelige meldingen om at Apple har besluttet å gravlegge institusjonen iPod, etter at den revolusjonerte dingsemarkedet og musikkavspilling for 21 år siden.

Etter noen uker opphold har jeg på ny tatt sats og presenterer min tredje platesmaking i år. Denne gangen er det bare norsk musikk, og vi kan vel si at landskapet dreier seg om jazz som hovedspor, og med et sidespor eller to?

Polk has just launched an all-inclusive soundbar at a startlingly low price. It piqued my curiosity so much that I had to find out if the Signa S4 delivers

Polk har nettopp lansert en all-inclusive soundbar til en oppsiktsvekkende lav pris. Det pirret nysgjerrigheten såpass at jeg måtte finne ut om Signa S4 holder mål.

Page 1 of 203